Odškodnění za zpoždění letu

Abyste oprávněně podávali žádost na finanční náhradu za zpoždění letu ClaimCloud.cz, musíte splňovat základní podmínky:

 • délka zpožděného letu v cílové destinaci je více jak tři hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

Doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet výše vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla, nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

růžové letadlo.jpg

Regulace EC 261/2004:

 • odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • let je uskutečněn leteckou společností, která má sídlo na území EU nebo členského státu
 • let musí být operován uvnitř EU nebo členského státu

Výše určení odškodnění:
Pokud splňujete hlavní podmínky a příslušnost letu v rámci regulace EU, dalším krokem je výpočet maximální výše kompenzace za zpoždění letu. Výše se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, nebo přestupy v průběhu cesty. Jde o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.
Zpožděné lety nespadající pod regulaci EU:
I tady je možné získat náhrady. Ale ty jsou individuální a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma a výše kompenzace se liší a může se jednat o finanční hodnotu nebo o letecké míle, bonusové nebo dárkové poukazy.

šedé sedačky v letištní hale.jpg

Nevyužití letu:
Jestliže je zpoždění letu delší než 5 hodin, můžete let nevyužít. To znamená, že nemusíte v cestě pokračovat a máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás musí letecká společnost dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Mimořádné okolnosti:
Za těchto podmínek letecká společnost není povinna vyplatit finanční náhradu.

 • bezpečnostní situace
 • omezení letového provozu
 • stávka třetí strany
 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa